1435302598
Oбщина

Благоевград

ВИЖ общините (14 общини)

На 100 км южно от София по пътя за Солун и Атина се намира най-големият град в Югозападна България и областен център - Благоевград. Разположен е от двете страни на р. Бистрица, почти при вливането й в р. Струма, където реката и извисяващите се от двете й страни Рила и Влахина планина оформят Благоевградската котловина.

Едно от най-интересните кътчета в Благоевград е старинният квартал “Вароша” със своите възрожденски къщи - Мощанската, Диневата, Унчевата къща. Централно място в квартала заема църквата “Въведение Богородично” със стенописа “Колелото на живота”. Във Вароша е разположена и сградата на Историческия музей с експозиция, която представя развитието на Югозападните български земи от VII хилядолетие пр.н.е. до наши дни.

Благоевград е университетски град. В него се намират Югозападният университет “Неофит Рилски” и Американският университет в България, които все повече се налагат в културния и обществения живот на града и носят славата му на най-младия университетски център.

Общината е богата на природни забележителности. Край село Логодаж се намира пещерата “Бойчовата дупка”, а недалеч от административния й център е разположена курортната местност Бодрост с множество малки водопади.

Община Благоевград, разположена в непосредствена близост до Гърция и Македония, с наличие на съвременни транспортни връзки, богата със своите културни и исторически забележителности, с природните си красоти и лечебни минерални води се утвърждава като целогодишна туристическа дестинация.

 

ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК:

5 октомври

 

КОНТАКТИ

2700 гр.Благоевград

пл. “Георги Измирлиев” №1

Тел: 073/ 867703

www.blgmun.com