1435302598
Oбщина

Благоевград

ВИЖ общините (14 общини)

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Кметство

Име, презиме и фамилия

Сл. телефон

 с. Бело поле 

 Иван Станкев Стойчев  073 86 16 22
 с. Бистрица  Георги Николов Бочуков  073 88 52 45
 с. Българчево  Елена Стефанова Стойчева 0885 910 006
 с. Дъбрава  Росен Йорданов Георгиев  073 88 52 40
 с. Еленово  Чанко Янчев Чанев  073 84 14 25
 с. Зелен дол  Ангел Атанасов Младенов  07415/3002
 с. Изгрев  Йордан Венчов Китанов  073 84 1260
 с. Лешко  Галина Станкева Велкова  073 86 02 28
 с. Логодаж   Пламен Стойнев Червенков  0741/54031
 с. Марулево  Александър Иванов Парашкански  
 с. Падеш  Георги Благоев Бежански  073 86 02 20
 с. Покровник  Методи Китанов Цонев  073 84 07 43
 с. Рилци  Живко Асенов Чукарски  073 88 52 38
 с. Селище  Благой Георгиев Панайотов  07415/2020
 с. Церово  Лефтер Маринов Едипов  073840327

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Кметство

Име, презиме и фамилия

Сл. телефон

 с. Бучино-Лисия  Ангел Атанасов Младенов  073 86 15 60
 с. Делвино  Валери Спасов Тодоров  
 с. Дренково  Страхил Асенов Ваклински  
 с. Обел-Клисура  Страхил Асенов Ваклински  
 с. Горно Хърсово  Христо Асенов Ганев  
 с. Мощанец  Георги Борисов Георгиев  
 с. Габрово  Добрин Славев Хамбарджийски  
 с. Дебочица  Добрин Славев Хамбарджийски