Близо 12 млн. събра Плевен от местни данъци

  • 08 юли 2014, 09:48
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52f391f4302a1

Към 30 юни 2014 г. постъпленията в бюджета от всички видове данъци и такси, администрирани от общинския отдел "Местни данъци и такси", възлизат на 11 730 000 лева, съобщават от пресцентъра на общината.


От тях 5 440 000 лева са от "Данък недвижими имоти", което възлиза на 78 % изпълнение на годишния план. Сумата, събрана от "Такса битови отпадъци", е 3 162 000 лева, или 65 % от разчетите за годината. За "Данък превозни средства" досега са внесени 1 700 000 лева, където се отчита 62 % изпълнение на планираното. Постъпленията от "Данък придобиване" са 1 112 000 лева.


Приходите от глоби по наказателни постановления за нарушения на законодателството са 140 200 лева, а от такси за извършени административни услуги - 60 000 лева.


Като цяло планът за постъпления от местни налози към първото полугодие е изпълнен на 67 %.


В сравнение със същия период на миналата година приходите от местни данъци и такси през 2014 година са с 690 000 повече.


От общинската администрация напомнят, че при изчисляване на изпълнението участва и данъкът при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин. Този данък не се администрира пряко от отдел "МДТ", за него не се формира облог, не подлежи на принудително събиране и зависи изцяло от изповяданите сделки с имущество.


От издадените актове, по които няма постъпили плащания, 620 са предадени за принудително събиране на Национална агенция за приходите. С длъжниците по непредадените актове са подписани протоколи за издължаване на вноски в разумни срокове. При спазване на поетия ангажимент от тяхна страна принудителни действия не се предприемат. За времето на погасяването на вноски се начислява наказателна лихва съгласно нормативната уредба.


В общата сума на постъпленията до момента 1 170 000 лева са приходи в резултат на предприети принудителни действия от сектор "Ревизии".


* Още новини от Плевен четете тук.


Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за февруари на тема "Трифон Зарезан" ТУК!