Близо 800 млн. лева са чуждестранните инвестииции в Старозагорско

  • 16 декември 2014, 09:50
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 548ffed01ccf2

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в Старозагорска област за миналата година възлизат на 797 млн. евро,  което е с 19,1 на сто повече в сравнение с 2012 година. Това сочат официалните данни на Националния статистичуски институт.          


Огромната част от тези инвестиции, 92,6 на сто, са направени в два сектора - промишлеността - 704 млн. евро, и в услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 30 млн. евро.


В сектор „Строителство” преките инвестиции са достигнали 25 млн. евро или с  2,5 на сто повече в сравнение с 2012 г.


С най-ниско равнище на безработица в България е именно община Стара Загора.


Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда" Стара Загора през месец ноември също намалява. Регистрирани са 5141 безработни. Равнището на безработица е 6,5%.