1435312534
Oбщина

Бобошево

ВИЖ общините (9 общини)

Град Бобошево е разположен в Бобошевското поле, в географската област Долно поле на двата бряга на река Струма, близо до вливането в нея на рекаДжерман, в подножието на планината Влахина. Надморската височина на града е 380 метра. Отдалечен е на 63 километра от София, на 30 километра отКюстендил, на 14 километра от Дупница и на 17 километра от Благоевград. 

В отрасловата структура на материалното производство преобладават търговията, туризмът и леката промишленост. Отрасловата структура на промишлеността се формира от производствата на шивашката и дървопреработвателната промишленост. В момента на територията на общината работят няколко фирми за шивашки изделия и една за изработка на саи, като в тях е ангажирана значителна част от трудоспособното население. 

На 3 километра от Бобошево се намират хижа „Яна“ (69 легла) и хижа „Пионер“ (40 легла). До тях се стига по добре подържан асфалтов път. Двете хижи са изходен пункт на няколко интересни туристически маршрута, които обхващат и някои исторически паметници. Те дават възможност за запознаване, както с красотата на природата, така и с част от културно историческото наследство на община Бобошево.

Районът на Бобошево предлага и отлични условия за риболов. В река Струма при Бобошево се ловят черна мряна, морунаж, скобар и сом.

Контакти: 

гр. Бобошево 2660, 

ул. Иван Кепов No.3

тел.:  (07046) 23-54 (централа)
факс: (07046) 23-44

email: obst_boboshevo@mail.bg