Бой по кърлежи и бълхи в 34 населени места

  • 30 юни 2020, 18:03
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium dezakarizatsiya 1

Община Ловеч ще проведе втора декаризационна обработка против кърлежи и бълхи в 34 населени места. Мстното население и гостите да уведомени, че това ще стане от утре до 3 юли. Обществените площи ще се третират с Биоцид АЛФАЦИП 60 СК, доза 75мл./1дка., с карантинен период от 24 часа.

Акцията е във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работната площадка на фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД, намираща се в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ №25.

Снимка: Община Ловеч