Населени места:
Села: 

- Село Бориловец
- Село Бойница (център на общината)
- Село Градсковски колиби
- Село Халовски колиби (0 жители)
- Село Каниц
- Село Периловец
- Село Раброво
- Село Шипикова махала
- Село Шишенци

По-големите населени места:
с. Бойница
с. Раброво