Болницата в Гулянци ще се захранва със слънчева енергия

  • 23 февруари 2016, 14:30
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 2e0aed68 6d05 d115

На 22 февруари в Конферентната зала на Община Гулянци се проведе встъпителна пресконференция по проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци”, съобщи пресцентърът на местната администрация. Присъстваха кметът на общината Лъчезар Яков, ръководителят на проекта Адриян Апостолов, представители на местната власт и администрация, ръководители на институции, организации и фирми, граждани.


Лъчезар Яков даде старт на събитието, като благодари за вниманието на присъстващите и подчерта значението на този проект за населението и общината. Той посочи финансовия принос по проекта и уточни, че изграждането на новата инсталация на болницата няма да струва един лев на общинския бюджет. „В същото време реализирането на проекта е възможност да развием общинската болница, да подобрим условията за пациентите и не на последно място да реализираме икономии на средства от отопление, които ще можем в последствие да вложим в оборудване, модернизиране и други дейности, касаещи пряко запазването на здравното заведение”, заяви в заключение г-н Яков.


Ръководителят на проекта представи основните параметри на проекта, информация за програмата, планираните дейности и очакваните резултати от тяхната реализация. Проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ – Гулянци“ е на стойност 302 022 евро. Осъществява се с безвъзмездната финансова помощ на Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, гарантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”. Партньор на Община Гулянци по проекта е норвежка консултантска фирма с експертни познания в областта на инженеринга и изпълнението на проекти, свързани с топлинна енергия, околна среда и безопасност.


Основната цел на проекта е въвеждане на мерки за използване на възобновяеми енергийни източници в МБАЛ - Гулянци за производство на топлоенергия, които да намалят емисиите на парникови газове от обекта, посредством повишаване качеството на средата в здравното заведение. За постигането на тази цел в общинската болница ще бъде изградена термопомпена инсталация, черпателен сондаж, отоплителен кръг и система със слънчеви колектори на покрива. През лятото отоплителната енергия от соларната слънчева инсталация ще се използва за битова гореща вода или ще се охлажда през охладител.


Изграждането на инсталацията в общинската болница ще намали значително вредните емисии от обекта и ще повиши енергийната ефективност. Подобряването на болничната инфраструктура ще се отрази на качеството на живот и достъпа до здравни услуги на населението.