Logo obbolqrovo
Oбщина

Болярово

ВИЖ общините (5 общини)

Община Болярово е разположена в южната част на Ямболска област, върху северните склонове на Странджа планина. Обхваща част от Тунджанска хълмиста област. Дервенските възвишения и южните склонове на Бакаджиците. По-голямата част от земята са полета и ниви – около 22349 дка Землището на областта включва гориста част, която е около 7068 дка; пътищата и други земи са около 10051 дка.

Цялостният терен на земята е вълнообразен, пресечени местности от редица дерета. По-големи са: Сънър дере, Мустанов герен, Поповска чешма, Капаклийци, Иджидере, Дунджик, Пенчев долу Саранча, Акалан, Келиклия, Суиджик, Кайнарджа и други по-малки.

През землището на Болярово минават и четири реки, като най-голяма е река Поповска. Тя е приток на река Тунджа и опасва Болярово от три страни на юг, запад и север. На нея е изграден язовир – Малко Шарково. Друга по-голяма река, приток на река Поповска е река Кошудере. Всички реки са наситени с риба. Има добри условия за развъждане на калабалъка (кабаколак), алая, черна мряна, кротушки, попадии и змиорки. Напоследък чрез зарибяване на язовир Малко Шарково се среща риба от рода на шарана, бяла риба, стрижок и други. Преди 50-60 години е ловена в река Поповска и риба аланбал от рода на змиорките, но вече е изчезнала. Ловена е също така и клинообразна риба, наричана клин, но сега вече е изчезнала. Засега все още, водите на реките са чисти, с изключение на река Поповска. След град Болярово, водата започна да се замърсява.

Икономическият профил и специализация на общинската икономика е в областта на аграрното стопанство. Общият размер на земеделската земя е около 315 (290) хиляди декара (47,6% от територията на общината)*. От нея 1/3 не се използва. Ежегодно се обработват средно 150 – 200 хиляди декара. Следователно съществува потенциален резерв от земеделска земя, който може и трябва да бъде включен в стопанския оборот.

Характерни тенденции са, че броят на земеделските кооперации намалява, увеличава се броят на арендаторите в земеделието (растениевъдството), а най-голямото е увеличението на частните имоти при отглеждането на селскостопански животни.

Една от най-големите забележителности не само в общината, но и в региона е язовир „Малко Шарково". Същият се намира в близо до едноименното село в Странджа, до границата с Турция. 

 

Официален празник: 26 октомври (Димитровден)

 

Контакти:

Адрес: ул. Димитър Благоев №7
Електронна поща: boliarovokmet@abv.bg

Телефони: 

04741/6250

04741/6251

04741/6252