1435325096
Oбщина

Братя Даскалови

ВИЖ общините (11 общини)

Разположена в Горнотракийската низина, община Братя Даскалови заема 497,434 кв. км от територията на Старозагорска област. Тук живеят 10 000 човека в 23-те села на общината.

Общината е типичен селски район. 63% от поземления ресурс са земеделски територии. Това предопределя селското стопанство като основен отрасъл на местната икономика. През последните няколко години вложените инвестиции в земеделието доведоха до увеличение на лозовите насаждения с около 3 000 дка, лавандуловите с 270 дка, розовите с над 330 дка, овощните градини с 300 дка вишни.

Контакти:

Кмет Иван Стоянов Танев

04134/2260

kmet@bratia-daskalovi.com