1435325096
Oбщина

Братя Даскалови

ВИЖ общините (11 общини)

Селищата в общината са село Братя Даскалови, село Славянин, село Найденово, село Малък дол, село Марково, село Голям дол, село Малко Дряново, село Долно ново село, село Горно ново село, село Съединение, село Медово, село Кольо Мариново, село Верен, село Горно Белево, село Партизанин, село Черна гора, село Оризово, село Плодовитово, село Мирово, село Опълченец, село Гранит, село Православ и село Сърневец.