Община Брезово се намира в Южна България,  в североизточната част на Пловдивска област. Състои се от 16 населени места.

На мястото на днешния общински център се е намирало праисторическо селище от 4 хил. години пр. н. е. Множество тракийски селищни и надгробни могили са пръснати в полето и в предпланинския  пояс на общината. Откритите в тях археологически находки се съхраняват в музеите в Пловдив, София и Санкт Петербург.

Според официалните документи Брезово е основано през 1576 г. В епохата на Българското  Възраждане селището е играло особена роля за целия район. През 1837 година в него е построено четирикласно светско училище, което по неофициални данни  е третото в страната. Няколко години по-късно, през 1843 година е построена и  църквата “Св. Димитър” , днес паметник на културата. Апостолът на българската свобода Васил Левски е посещавал многократно Брезово, пял е в църквата и е провеждал срещи с тайния революционен комитет в старата учителска стая.

Община Брезово е дала на България едни от най-известните художници - Златю Бояджиев, Минчо Кацаров, Енчо Пиронков и Христо Станчев. От Брезово е и голямата театрална и киноактриса Цветана Манева.

Районът е особено подходящ за отглеждане на лозя и етеричномаслени култури. Производството на розово масло е основен поминък на голяма част от населението. Затова тук ежегодно се провежда Празник на розата.

Официален празник:

18 септември

КОНТАКТИ:

Адрес: гр.Брезово, п.к.4160, ул."Г.Димитров" 25

Телефон: 03191/3010

Факс: 03191/2031; 03191/2257

E-mail: oba@brezovo.bg