1435314273
Oбщина

Брусарци

ВИЖ общините (11 общини)

Община Брусарци е разположена в Северозападната част на България, част е от област Монтана. Състои се от 9 населени места.

Брусарци възниква през XVI век като българско селище. Споменава се за пръв път в турски документ под името Гаговща или Гагавща. Името си дължи на прякора на турчина, който го заселил - Гагата. След чумна епидемия селището е изоставено и около1840 г. възниква отново край Нечинска бара. До Освобождението е малко селище. Първоначално Гаговица и Брусарци са били отделни села, като Гаговица лежи на десния, а Брусарци на левия бряг на Нечинска бара. В по-късен период двете села са съединени.

На височините край Брусарци има стар манастир “Св. Архангел Михаил”. Според сведения, събрани от предания и легенди, манастирът е възникнал още в римско време.

В общината има седем църкви. Архитектурните паметници са представени предимно от оброчни места, художествени фрезови изработки и др. В село Василовци има историко-етнографски музей.

Културата е един от факторите за устойчиво развитие и съхраняване на духовността на населението. В община Брусарци основните културни дейности са: читалищна, библиотечна и религиозна. Богатството на българските традиции и фолклор се съхраняват и пресъздават от самодейни състави.

Официален празник:
17 август

Контакти:

3680 гр. Брусарци

ул. “Георги Димитров” №85

Тел: 09783 / 23-11

09783 / 29-11

brusartsi_adm@abv.bg

brusartsi.com