Български стоки предлагат на форум във Варна

  • 09 октомври 2019, 17:18
  • Default profile Автор Жулиета Цветкова
Medium clothing 3301740 960 720

Детска, дамска и мъжка конфекция, трикотаж, народни носии, работно облекло, аксесоари и други стоки, произведени от хора с увреждания, могат да закупят на атрактивни цени варненци в края на седмицата. Изложението е част от Регионалния форум за социално предприемачество, който ще се проведе от 11 до 13 октомври във Фестивалния и конгресен център.

Това е втора поредна среща на социалните предприемачи с представители на местната общност и общински и държавни институции. Варна бе домакин и на първото издание на форума миналата година.

В програмата е включена кръгла маса на тема „Общество в подкрепа на социалното предприемачество“. Традиционни участници в нея са представители на Министерството на труда и социалната политика, община Варна, областната управа, Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, работодателски и синдикални организации, неправителствени организации. Предвижда се да бъде представена подзаконовата нормативна уредба на приетия през миналата година Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика.

На изложението ще се предлагат висококачествени продукти на пре предприятия и кооперации за хора с увреждания от Националния съюз на ТПК, Съюза на глухите в България, Националната федерация на работодателите на инвалиди и Българската асоциация за невромускулни заболявания.