Бургас с пет нови социални услуги

  • 07 януари 2019, 12:05
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium %d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81 %d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80

В Бургас ще бъдат разкрити пет нови социални услуги, които ще се осъществяват по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".  

През тази година в рамките на проекта ще започнат да функционират два дневни центъра за деца и младежи с увреждания, преходно и наблюдавано жилище за деца и младежи, център за обществена подкрепа за деца и семейства, с което ще се разшири кръга от социални услуги, предоставяни на територията на общината.

Предстои още изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства. Той ще се намира в к-с "Братя Миладинови", бл.42.

Ще продължат и услугите в домашна среда "лична асистенция", рехабилитация, социални дейности и услуги за социално включване в общността или в домашна среда на деца и лица с увреждания.

В местния бюджет са предвидени още средства за подпомагане цялостната дейност на "Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие".   

Освен това ще бъде подпомагана работата на юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза, както и на физически лица със социални и здравни проблеми.       

Предвидено е също така дофинансиране на социални услуги в общността от резидентен тип и институции за деца, лица, хора с увреждания и стари хора.

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за март на тема "Пазители на българския дух" ТУК!