Административно - териториалното деление на Община Бургас

Име, фамилия Кмет на населено място Телефон
Йордан Йорданов Кмет на гр.Българово 05915/2033
Христо Колев Кмет на с.Равнец 05517/2161
Лъчезар Колев Кмет на с.Маринка 05919/2333
Стефка Аладжова Кмет на  с.Братово 056/580581
Исмет Реджеб Кмет на с.Драганово 05518/2243
Евгения Ботушанска Кмет на с.Брястовец 05518/2244
Тодор Тодоров Кмет на с.Изворище 05518/2245
Димитрина Минкова Кметски наместник на с.Миролюбово 05915/2141
Сотир Йовчев Кмет на с.Твърдица 05919/2303
Георги Христосков Кмет на с.Димчево 05519/2319
Владо Стоянов Кмет на с.Извор 05917/7320