Бургаският кмет иска Морското училище да стане общинско

  • 12 юни 2019, 10:02
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium %d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81 %d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1

Морското училище в Бургас може да получи втори шанс за живот, след като през последните години интересът към него е спаднал драстично.

Това предлага кметът Димитър Николов в докладна, която предстои да бъде разгледана от местния парламент. Градоначалникът иска статутът на учебното заведение да бъде променен и то да стане общинско.

"Ако го получим, гарантирам, че ще бъдат положени всички усилия за модернизация на материалната база, повишаване качеството на образованието, запазването и развитието на това знаково за града ни училище", коментира кметът Николов.

В момента финансовото осигуряване на Морското училище е ангажимент на Министерството на образованието. С предложената промяна издръжката ще се осъществява от бюджета на Община Бургас, която ще получи собствеността върху всички недвижими имоти на училището, които досега бяха държавна собственост.

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" е създадена на 1 септември 1958 г. по предложение на тогавашното Министерство на хранителната промишленост и одобрено с Наредба на Министерството на народната просвета. През следващите години училището развива два профила - четиригодишен курс на обучение - техникум, и двегодишен промишлен курс по риболов и рибопреработка, с прием след завършен VII клас.

През 1971 година Техникумът по морски и океански риболов се военизира и е преименуван на Средно специално училище по морски и океански риболов "Ген. Владимир Заимов". По-късно е девоенизиран, като първият цивилен випуск е приет през учебната 1983/1984 година. През учебната 1991/1992 година се откриват курсове за придобиване на квалификация: щурмани 5-та степен - обучение два месеца; мотористи - обучение три месеца. През 2003 г. училището придобива днешното си название - Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола".

Към момента в професионалната гимназия се изучават специалностите "Морско корабоводене", "Корабни машини и механизми" и "Митническа и данъчна администрация".

„Бургас е морски град и има потребност от кадри в областта на морското дело. Фирмите от сектора настояват Община Бургас да бъде гарант за модернизиране на училището, както по отношение на материалната база, така и като учебни програми, в които да намерят място и специалистите от бранша, като наставници и консултанти.”, аргументира искането си кметът Николов.

В Община Бургас успешно се развиват политики в областта на професионалното образование, като приоритетна през тази година е програмата "Професии в бъдещето" - за модернизиране на професионалното образование като инфраструктура, професионални направления и свързаност с бизнеса. Целта е стимулирането на образователни инициативи за подготовката на кадри, съобразено с изискванията и целите на бизнеса в региона. Добрата професионална подготовка на кадри в областта на морското дело в гимназията ще развие потенциала й и ще отговори на потребностите на бизнеса.