1435319836
Oбщина

Цар Калоян

ВИЖ общините (7 общини)

Населените места в община Цар Калоян са: Езерче, Костанденец, Цар Калоян.