Център за хора с увреждания отвори в Цар Калоян

  • 17 ноември 2013, 12:28
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a5d764bc2d0

Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания откриха в Цар Калоян. В обновената и реновирана сграда на изоставено училище ще намерят подслон 20 души, чиито болести не им позволяват да се грижат сами за себе си. Те ще пристигнат тук от социалния дом в разградското село Ловско, в който са живели досега.


1,5 млн. лева струва превръщането на сградата в модерен дом за своите обитатели. Проектът е финансиран със средства от Оперативна програма за развитие на селските райони и предлага съвременни условия за живот и лечебни процедури. В центъра ще работи и отделение за рехабилитация, което ще обслужва и жители на общината, които се нуждаят от специален режим на обгрижване.


Освен че ще повиши качеството на живот в общината, новият център създава и постоянна заетост. В него започват работа 12 души, а при запълването на целия му капацитет до 40 обитатели, броят на обслужващия персонал ще се увеличи.


Социалният министър Хасан Адемов преряза лентата на новата придобивка за Цар Калоян. Той напомни, че услугите от резидентен тип дават възможност на хората, нуждаещи се от подкрепа, да живеят в среда близка до семейната и да бъдат интегрирано обслужвани в социалната общност, където са живели винаги. Затова те ще бъдат развивани от държавата приоритетно, обеща министърът.