Община Чавдар е с територия 70 797 дка. Селото се намира в Софийска област в Златишко-Пирдопската котловина.

Празникът на общината се провежда на първата събота след Великден в местността "Света Петка". Особено почитан от гражданите на селото, е Гергьовден, който се празнува всяка година на параклиса "Свети Георги".

Село Чавдар е наследник на най-старото население, откривано от учените в Средногорието, доказателство за което са археологическите разкопки на селищната могила край р. Тополница, показали, че организиран живот тук е имало още преди 7000 години. 

Според някои историци през Средновековието в местността "Кьой дере" е съществувало българско селище под името Марково. за което пише в известното Добрейшево евангелие отХІІІ-ти век. Първите писмени сведения за днешното село Чавдар датират от 1430 година в османски регистър на тимари, зеамети и хасове от Никополския санджак. Записано е под името Коланлар (производно от мн. ч. на турската дума колан - "кон", т. е. място с много коне, конско пасище), с 29 данъкоплатци - юруци.

Контакти:

2084, село Чавдар

ул. "Христо Ботев" 9

T: + 359 71 89 2261
F: + 359 71 89 2696
E: obchavdar@abv.bg
e-mail: obchavdar@abv.bg