Единственото населено място на територияа на общината е село Челопеч.