1435322036
Oбщина

Чепеларе

ВИЖ общините (10 общини)

Община Чепеларе обхваща 13 населени места: гр.Чепеларе и селата Богутево, Забърдо, Зорница, Лилеково, Малево, Орехово, Острица, Павелско, Проглед и Хвойна.