1435312191
Oбщина

Черноочене

ВИЖ общините (7 общини)

Черноочене е една от седемте общини в област Кърджали. Състои се от 51 населени места.

Селището е входна врата към Източните Родопи. Оттук минават едни от най-важните пътни артерии към централната част на страната и съседна Гърция.

Общината има богата хилядолетна култура, както и вековни традиции в цивилизованото съжителство на етноси и религии. Районът е бил населяван още от каменно-медната епоха (3500 години пр. н. е.). Тук е открита и уникална колекция от 57 глинени и мраморни идоли.

Територията на община Черноочене е богата и на много мегалитни паметници, свързани с цивилизацията на траките - скални ниши, скални гробници и шарапани (винарни). По-голям интерес сред тях представляват скалната гробница в местността Гузгун кая (Горящ камък) край село Душка и нишите край село Безводно.

До село Женда се намира тракийският светилищен комплекс “Биюк тепе” с типичните трапецовидни ниши, скални олтари и скални гробници, изсечени от траките преди хиляди години.

Най-старата джамия в община Черноочене се намира край село Водач. Нарича се “Чубуклу”.

Минбарът /издигнатото място в джамията, откъдето имамът чете проповедите/ е изваян по метода на древно изкуство. Край село Пчеларово се намира най-старата църква в общината - “Света Петка”, построена през 1886 година.

На територията на община Черноочене се намира дивечовъдната база “Женда” с прекрасни възможности за ловен туризъм.

Контакти: 

Адрес: 6701 с. Черноочене,

Община Черноочене,

Област Кърджали,

ул. “ Шеста“ №9

тел: 03691/62-25; 6361
факс: 03691/62-65

e-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg