1435317545
Oбщина

Червен бряг

ВИЖ общините (11 общини)

Населените места в община Червен бряг са: Червен бряг, Койнаре, Бресте, Глава, Горник, Девенци,  Лепица, Радомирци, Ракита, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, Чомаковци.