1435314771
Oбщина

Чипровци

ВИЖ общините (11 общини)

село Мартиново
Кмет: Цена Йорданова Захариева
Телефонен код: 09554, Служебен телефон: 27 10

село Железна
Кмет: Живко Фидосиев Петков
Телефонен код: 09554, Служебен телефон: 27 42

село Превала
Кмет: Райна Рангелова Живкова
Телефонен код: 09553, Служебен телефон: 2220

село Горна Лука
Кмет: Стефан Тодоров Стефанов
Телефонен код: 09550, Служебен телефон: 2320

село Бели мел
Кмет: Радка Йорданова Димитрова
Телефонен код: 09552, Служебен телефон: 2377

село Митровци
Кметски наместник: Лидия Иванова Тодорова
Телефонен код: 09550, Служебен телефон: 2220

село Челюстница
Кметски наместник: Лиляна Гаврилова Цветкова
Телефонен код: 09552, Служебен телефон: 2219Г. 

село Горна Ковачица
Кметски наместник: Кольо Найденов Василев
Телефонен код: 09559, Служебен телефон: 2220

село Равна
Кметски наместник: Бистра Кръстева Иванова 
Телефонен код: 09559, Служебен телефон: 333ОСЗГ