Данъчни събраха 9500 лв. от касовата наличност на длъжници

  • 04 септември 2015, 08:12
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 5222 2648

Десет данъчни събраха 9500 лв. за две седмици от касовата наличност на нелоялни данъкоплатци, съобщиха от НАП в старата столица. Публичните изпълнители на Агенцията и колегите им от отдел „Оперативни проверки” са иззели и описали касовата наличност на 15 търговски обекта, собственост на 9 длъжници в Търново.


По време на проверките са били преброени и иззети 9500 лв. Веднага след това проверените длъжници доброволно внесоха в бюджета още 35 хил.лв. Данъчните са посетили обекти на задължени лица с просрочени публични задължения в размери над 50 хил.лв.


От приходната администрация поясняват, че към тези действия на публичните изпълнители се пристъпва в случаите, когато длъжникът, въпреки че разполага с парични средства и значителни обороти, системно не се издължава към бюджета за данъци и осигуровки. Запорът върху средства в касата на длъжника и изземване на наличния оборот на търговски обект е част от обезпечителните мерки, посочени в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.


Мярката трябва да осигури своевременно погасяването на натрупаните задължения към бюджета от неизрядните задължени лица. Паралелно с описването и изземването на касовата наличност се осъществява и цялостен контрол върху дейността на обекта дали се издават касови бележки при продажбата на стоки, дали се водят правилно книгите за дневните финансови отчети, дали продавачите са назначени на трудови договори.


От НАП - В.Търново приканват лицата с просрочия към бюджета, които изпитват временни затруднения, да посетят приходната агенция, за да договорят периодите и начините на погасяване на задълженията, тъй като проверките в обектите на неизрядните данъкоплатци ще продължат.