Деца от социални центрове с нови лаптопи

  • 05 ноември 2020, 09:39
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 20201104 140540

11 деца, настанени в социални услуги в Търговище, получиха компютърна техника, необходима за обучението им. Средствата за закупуването й са осигурени по проект на Общината към Фонд „Социална закрила“, съобщават от общината.

По проекта са обхванати 8 деца от Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, както и 3 деца от Комплекса за здравни и социални услуги. Те вече разполагат с таблети, преносими компютри и мултифункционални копирни устройства.

Целта на проекта е да осигури непрекъснат образователен процес, включително в условията на COVID-19 и обучението в дигитална среда. Цели се още повишаване шансовете на младежите за преминаване в следваща форма на обучение, професионална квалификация по професия и реализацията им на пазара на труда.