Деца от Видин и Зайчар изнесоха общ фолклорен спектакъл

  • 21 април 2014, 11:56
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 535506b9ddd57

Ученици от Природо-математическата гимназия (ПМГ) във Видин и гимназията в съседния сръбски град Зайчар изнесоха на сцена голям фолклорен спектакъл, съобщи Нора Иванова от българското училище. В продължение на една година учениците са проучили фолклора и етнографските феномени на своите райони. На кръгла маса, посветена на проблемите на културния туризъм, са взели участие над 120 души - учители и ученици от двете училища.


Дейността за изучаване на културнното наследство се насочва с проект за партньорство между двете училища, който се финансира от европейската програма за "Трансгранично сътрудничество България-Сърбия".


За да се събере по-обемен материал за културното наследство на регионите, са създадени по три клуба във всяко училище - за етнографски изследвания, географски проучвания и по информационни технологии. В двете учебни заведения с европейски средства е оборудван по един компютърен кабинет.


Със събраните снимки, аудио и видеозаписи ще бъде създаден туристически пътеводител на три езика - български, сръбски и английски, както и интернет сайт за историческите, природни и културни забележителности на районите на Видин и Зайчар.


Това е втори проект, който двете училища реализират заедно. Първият предвиди опознаването и сближаването на учителските състави и учениците.