Ден на розовата фланелка в девет ловешки училища

  • 27 февруари 2019, 18:48
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium ddimov

Под надслов „Можем да бъдем по-добри“ премина днешната кампания за отбелязване деня на Розовата фланелка. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Ловеч /МКБППМН/ раздаде тениски, гривни, балони, постери, които достигнаха до учениците с това послание. Включиха се близо 2000 ученици от осем училища - СУ “Св. Климент Охридски“, ОУ “Христо Никифоров“, ОУ “Проф. Димитър Димов“,  ОУ “Св.св.Кирил и Методий“ – Ловеч, СУ “Тодор Кирков“, ОУ “Св. Св.Кирил и Методий“ - с. Александрово, ОУ“Панайот Пипков“ и ПГМЕТ. Учениците,  облечени с розови фланелки с мотото на събитието, направиха фигури с формата на сърце в знак на толерантност и приемане. Множество балони полетяха в небето с послание за доброта, обич и взаимно уважение.

ОУ„Васил Левски“ организира инициативата ден по-рано. Тя обхвана ученици от 5, 6 и 7 клас. Децата и младежите  изработиха постери със символистични розови тениски от картон,  на които написаха свои лични послания за доброта, толерантност, уважение и повече усмивки. Създадените от тях творби, ще останат дълго време на училищното табло, за да могат думите им да се  четат и препрочитат и бъдат пример за останалите ученици от ОУ „В.Левски“. След мозъчната атака при изработване на постерите се проведе дискусия, която обхвана актуални въпроси по темата: какво е насилие; тормоз; видове; причини за проявата?

За четвърта поредна година МКБППМН и  сдружение “Граждански инициативи – гр. Ловеч” заедно провеждат игри и тренинги за толерантност.

Секретарят на комисията Даниела Данова се обърна към учениците с думите: „Деца, запазете в сърцето си днешното послание „Можем да бъдем по-добри“. Всеки от вас е отделна личност, отделно човече, но заедно всички сте това училище. От отношението към учителите и съучениците ви зависи вашето училище да бъде едно място без страх  и агресия. Можем, нали?“