Денят на Дунав тръгва от София

  • 29 юни 2020, 12:08
  • Default profile Автор Цвета Иванова
Medium drakonovi lodki 6

Днес е денят на Дунав – сравнително нов празник, посветен на втората по големина река в Еворпа. Решението за него е взето 10 години след подписването в София през 2004 година на Конвенция за опазване на река Дунав. Оттогава този ден отбелязват 83 милиона крайречни жители с различни езици, култура и история. Реката, проточила се на 2870 км дължина ги свързва, защото е тяхно общо средстов за вода, храна, енергия, транспорт. Реката е местообитание на много животински и растителни видове.

Дунав е граница на България с Румъния и Сърбия. Общата дължина на българския участък е 470 км. Днес в редица крайдунавски селища се организират редица прояви. В Лом и Ново село местните жители ще чистят крайбрежието от отпадъци.

Във Видин показват картини, запечатали реката в различните и състояния, организират се изложби на фотоси на Дунав. Подобни прояви има в Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, Румъния, Молдова, Украйна. Общата цел на тези страни е да се повишават усилията за опазване на реката и да напомнят на своите граждани, че Дунав е естествена и историческа връзка между народите в Европа.

Разнообразни кампании организират органите за управление на водите в българската част – МОСВ, Басейновата дирекция – Плевен, регионалните екоинспекции в Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Шумен.

Честит празник, дунавски жители!

Снимки: Автора