Детелина Николова: Полагаме усилия за решаване на инфраструкторните проблеми

  • 24 октомври 2014, 07:57
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a07af1805cb

1. Г-жо Николова, как оценявате номинацията си в конкурса "Кмет на месеца" с тема "Инфраструктура"?


Тази номинация събужда твърде противоречиви настроения у мен, защото, от една страна, ме радва, че е именно в сферата на основния приоритет в работата на Община град Добрич, а, от друга страна, е твърде задължаваща поради факта, че "инфраструктурата" е едно необятно поле, върху което никога не може да се свърши всичко докрай. Ние полагаме много усилия за подобряване на най-проблемните елементи на градската среда: инженерната, социалната, културната, екологичната и транспортната инфраструктури, жилищата и жилищната среда и с радост можем да кажем, че, въпреки финансовите трудности, пред които всички сме изправени, резултатите не закъсняват.


2. Какви инфраструктурни проекти бяха реализирани в Добрич през изминалата година?


През изминалата година Община Добрич завърши един от най-големите си проекти - ремонта на Градски парк "Свети Георги", който е един от най - красивите паркове в България. През месец септември приключи реконструкцията на първата част от проекта. Тя е по проект на Община град Добрич на стойност почти 5 млн. лв. Съфинансирането от Общината е над 249 000 лв. Изградени са множество различно-функционални зони - полуостров с пейки, серпентина с водна каскада, скейт парк - най-големият и единствен по рода си в нашата страна, рок сцена, ледено езеро, алея на влюбените, езеро на птиците, така наречената алея с чергите. Обновени са мемориалния комплекс "Хан Аспарух", където е възстановено водното огледало, монтирано е художествено осветление. Обновено е и коритото на парковото езеро. Предстои обновяването и на втората част на парка. Ще бъдат изградени алея за екстремно колоездене, градина "Романтика", арт площад, още паркови алеи, спортни съоръжения, паркинг. Има дори предложение за изграждане на уейк борд (вид водна атракция, подобна на водните ски).


Продължава изграждането на регионалното депо за твърди битови отпадъци в село Стожер, в което водещ партньор е Община Добрич. Депото е на площ от 217 дка., а планираният период на експлоатация е 30 години. Новоизграденото депо ще обслужва деветте общини партньори по проекта, които създадоха регионално "Сдружение за управление на отпадъците". Строежът на депото е част от проекта "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", който се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. ". Общата стойност на проекта е 38,8 млн. лв. В Регионалната система за управление на отпадъците е включено изграждането на първа клетка от регионално депо Стожер с обем 240 000 м3 и капацитет за депониране на 240 000 тона отпадъци, съоръжения за сепариране на отпадъците с капацитет 41 200 т/год., компостираща инсталация с капацитет до 1 647 т/год. и две претоварни станции - в Тервел и Балчик, както и довеждащата до депото инфраструктура. На територията на депото ще бъде изграден и склад за временно съхранение на опасни отпадъци с капацитет 255 тона. Новото депо ще обслужва 189 365 жители на всички общини в Добричка област, както и на Никола Козлево, област Шумен.


3. Какво предвижда общинския план "Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене" ?


Общинският план за развитие има три основни стратегически цели, като на първо място е подобряването качеството на градската среда и условията на живот. Поддържането на инфраструктурата е важна част от динамичното развитие на Община Добрич и затова усилията на кметския екип ще бъдат насочени към надграждане на постигнатото и програма максимум за промяна в инфраструктурната среда, близка до очакванията на хората.


4. Кои са проблемните зони в Добрич по отношение на инфраструктурата?


Един от основните проблеми, свързани с инфраструктурата на града, е този за подмяната на водопреносната мрежа, на стойност 115 милиона лева. Убедена съм, както и целият екип, с който работим за неговото изпълнение, че чрез него чувствително ще се подобрят качеството и условията на живот в Добрич. Той ще се дофинансира по Оперативна Програма "Околна среда". В него е включена реконструкция на общо 86 километра водопроводна мрежа, рехабилитация на главни канализационни колектори и канализационни отклонения и на пречиствателна станция за отпадъчни води. С този проект в града ще се редуцират загубите на вода от около 78% до около 36%, ще се подобрят екологичните условия и ще се отговори на директивите на Европейския съюз във връзка с опазване на околната среда относно качеството на водите. Очакваните резултати са и създаване на условия за потребление на вода с по - високо качество.