Детските градини и кмет си стиснаха ръцете за бюджета

  • 01 февруари 2013, 07:25
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a0dddcb6ee0

И директорите на детските градини, финансирани чрез бюджета на община Ловеч, подписаха споразумение с кмета за формулите за разпределяне на средствата по бюджета за 2013 г. Това стана вчера, документа подписаха директорите на две обединени детски заведения и на 7 целодневни детски градини.


Формулите за разпределяне на средствата са въз основа на единни разходни стандарти от делегирани от държавата дейности и от стандарт за местни дейности за бюджетна дейност „Целодневни детски градини“, функция „Образование“ по бюджета за 2013 г.


Настоящата година е година нов момент в начина на финансиране на общинските детски градини и ОДЗ. С решение на общинския съвет от юли м. г. ЦДГ и ОДЗ, финансирани чрез бюджета на община Ловеч, от 1 януари 2013 г. започват да прилагат системата на делегирани бюджети. Приетият стандарт за местна издръжка на едно дете е в размер на 718 лв.


Единните разходни стандарти за делегираната от държавата дейност в ЦДГ и ОДЗ са 1644 лв за дете на 3 и 4 години в населено място до 1500 жители, 1520 лв – над 1500 жителите, за деца на 5 и 6 години навсякъде – 1760 лв, и за дете в яслена група в ОДЗ – 1067 лв.


Заедно с формулите бяха приети правила за разпределяне на средствата от резерва в двете дейности – държавната и местната, както и правила за промени в разпределението на средствата между училищата, детските градини и обслужващите звена при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите на единните разходни стандарти.


Споразумение за формулите за разпределяне на средствата подписаха на 29 януари с кмета и директорите на общинските училища и обслужващи звена.