Детските градини и ясли в Търговище започват работа след 10 дни

  • 22 май 2020, 19:28
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium colored pencils 1506589  340

Общинските детски градини и ясли в Търговище могат да заработят от 1 юни. Това е записано в заповед на кмета д-р Дарин Димитров. Директорите на заведенията трябва да създадат необходимата организация за работа и за осигуряване на строги санитарно-хигиенни условия.

В момента се извършва и проучване за желанието и готовността на родителите за завръщане на децата. Помещенията и дворовете на градините и яслите се почистват и дезинфекцират. Тече и повторно пръскане на тревните площи против кърлежи.

Съгласно мерките за организация на дейността на градините и яслите, изготвени от Министерството на образованието и науката, броят на деца в група ще бъде между 12 и 16. В случай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група в детската градина/ясла се предприемат действия за разделянето им в подгрупи. За целта трябва да бъдат обособени отделни кътове в рамките на общото помещение или да се търси друго подходящо решение.

Приемът на децата ще се извършва по предварително оповестени от съответното заведение график и ред. Подробна информация родителите могат да получат от директорите на съответното звено.