Девет фирми са закупили парцели в Индустриален парк – Бургас

  • 09 ноември 2015, 11:28
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 8349 2ba4

Изграждането на Индустриален и логистичен парк - Бургас навлиза в нов етап. След създаването на базисната инфраструктура, сега предстои терените му да бъдат обезпечени технически с оптичен високоскоростен интернет, газозахранване, водоснабдителна система за питейно-битови нужди, канализационна мрежа за отвеждане на битови отпадни води, както и канализационна мрежа за събиране и отвеждане на дъждовните води, съобщиха от община Бургас.


Девет фирми закупиха парцели в Индустриалния и логистичен парк, като повечето вече работят по изграждане на своите производствени бази.


Изграждането на Пътен възел Запад, който свързва пряко ул. "Одрин" с ул. "Крайезерна", очаквано повиши интереса към зоната. Това налага ускореното довършване на проекта, за да не "изстива" инвеститорският интерес.