Девня ще помага на безработни младежи да почнат работа

  • 08 август 2019, 09:33
  • Default profile Автор Жулиета Цветкова
Medium 7 %d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d1%8f2

Община Девня ще подпомага работата на Асоциацията на българските черноморски общини за насърчаване на предприемачеството и подобряване на уменията на нискоквалифицирани младежи до 29-годишна възраст, които не учат, не работят и са загубили мотивация за търсене на работа. Споразумение за това подписаха кметът Свилен Шитов и изпълнителният директор на АБЧО Марияна Кънчева.

Асоциацията работи по този проблем в изпълнение на проекта „eNEET Rural: Насърчаване“. Предвидените дейности по него са насочени към младежи от малки населени места, които чрез различни форми на обучение, конкурси, обмен на персонал и консултации да развият професионални умения и да бъдат стимулирани за навлизане на пазара на труда. Целта е да се стимулира предприемачеството и успешната им реализация в селскостопанския сектор.

Проектът се финансира от Европейското икономическо пространство и Норвежкия грант за младежка заетост и се изпълнява от организации от Норвегия, Италия, Испания, Словения, Унгария и Румъния. Мрежата включва младежки НПО, образователни и обучителни центрове, сдружения на общини, агенции за регионално развитие и бизнес инкубатори с фокус върху земеделието.

Споразумението бе подписано по време на организирана от АБЧО международна среща в Девня, на която гостуваха организации от Гърция, Албания, Северна Македония и България. Всички те са партньори по проект „INNOViMENTOR – Създаване на иновативни дигитални продукти в туризма за отдалечени и слабо населени райони“, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“. Кметът Шитов приветства делегациите и представи Девня и древния ѝ дух не само като атрактивна туристическа дестинация, но и като алтернатива за пълноценен живот близо до големия град.

„Форумът целеше да се сподели напредъкът по проекта в участващите балкански страни и да се представят част от избраните пилотни обекти в нашата страна. Основната идея на INNOViMENTOR е да подпомогне развитието на иновативния туристически бизнес в слабо населени и отдалечени територии с нови продукти и услуги. Ще бъде разработен дигитален туристически модел THESAURUS чрез аудиовизуални и комуникационни приложения за избраните туристически дестинации. За целите на проекта АБЧО включи за пилотни обекти туристически дестинации около град Варна, сред които историко-археологическият резреват „Марцианополис“ и Музеят на мозайките в Девня“, съобщи след срещата Шитов.