Община Девня се намира в Североизточна България. Предшественик на града е римският и ранновизантийският град Марцианопол, основан през 106 г. от император Марк Улпий Траян.

В община Девня се намират най-големите карстови извори в България. Разположени са в няколко групи в подножието на възвишението Голям кайрак. Изворите дават началото на река Девня.

Тук се намира и уникалният природен феномен “Побитите камъни” - каменни образувания, възникнали преди повече от 50 милиона години. Това е първата официално обявена и защитена от държавата природна забележителност в България (1937 г.).

Битът и културата на населението в община Девня се съхраняват в етнографска експозиция в село Кипра. Около 200 експоната са разположени в къща от ХIХ век. Там е експониран и харман (място за отделяне на сламата от житото). Сградите, в които е разположена етнографската сбирка, са реставрирани през 1976 година и са адаптирани като музеен комплекс.

В град Девня се намира Музеят на мозайките, изграден върху част от античните основи на сграда с мозайки, построена в края на III - началото на IV век на мястото на по-ранна сграда, разрушена при готските нашествия през 250-251 година. Пет от помещенията на сградата и портика са покрити с многоцветни подови мозайки - едни от най-добрите образци на римското мозаечно изкуство от това време, открити в България.

 

ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК:

24 май

 

КОНТАКТИ

9162 гр. Девня

бул. „Съединение“ 78

Тел: (+359) 0519 47100

kmet@devnia.bg

www.devnya.bg