Кметове на кметства

Ивелина Йоргакиева - кмет на с. Падина

Димитър Димитров - кмет на с. Кипра