1435326925
Oбщина

Димитровград

ВИЖ общините (11 общини)

Селищната мрежа в общината се състои от два града – Димитровград и Меричлери и 25 села, пръснати равномерно по територията й. Освен функционален, ядрото - Димитровград се явява и пространствен център на територията, която няма сериозни релефни бариери, освен река Марица и възвишенията между Хасково и Димитровград. Селата в общината са: Злато поле, Ябълково, Здравец, Воден, Върбица, Великан, Светлина, Странско, Сталево, Скобелево, Райново, Радиево, Малко Асеново, Крум, Крепост, Каснаково, Горски извор, Голямо Асеново, Долно Белево, Добрич, Длъгнево, Черногорово, Бряст, Брод и Бодрово.