До 14 деца в група и филтър в забавачките на Павликени

  • 28 май 2020, 09:36
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 1ba9a7dc300a3221e09656d323ac555d

Всички детски градини и детската ясла в община Павликени отварят отново врати на 1 юни. Решението на кмета инж. Емануил Манолов е обсъдено с Общинския кризисен щаб и с директорите на забавачките, то е съгласно издадената заповед от министъра на здравеопазването. Приемът на деца във всички детски градини и детската ясла ще се организира при максимална пълняемост на групите до 14 деца.  Посещението на детска градина е допустимо само за деца, които са записани в съответната детска градина през учебната 2019-2020 год. и редовно са я посещавали.

Еднократно, преди възстановяване на посещението, е необходимо родителите да подпишат информирано съгласие по образец, с което да декларират, че са запознати и ще спазват новите правила за работа на детското заведение.

Организацията на работа в детските градини и детска ясла на територията на община Павликени в условията на извънредна епидемична обстановка ще се извършва при стриктно спазване и прилагане на санитарно-хигиенните мерки. Общината е подготвила своя методология за организиране на дейностите, която е предоставена за изпълнение на директорите.

Преди възобновяването на занятията сградите и прилежащите площи към тях ще бъдат дезинфекцирани. Това се отнася и за всички предмети и играчки в занималните. Дворовете на детските градини и яслата са почистени и обработени срещу кърлежи и насекоми.

Осигурена е ежедневна повърхностна дезинфекция (с акцент върху точките в контакт с ръце) с минимална честота четири пъти дневно за дните, в които функционират детските градини и яслата.

Медицински специалисти или упълномощени и предварително инструктирани лица ще извършват сутрешен филтър на всички отворени входове на сградите. Ежедневно преди влизане в заведението се измерва температурата на всяко дете и се извършва дезинфекция на ръцете. В случай на температура по-висока от 37,3 градуса и/или признаци на заболяване детето няма да бъде допуснато в сградата. Родителите му ще бъдат уведомени, а детето - насочено незабавно към личния лекар за проследяване на състоянието му. Не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детските заведения.

Снимката е илюстративна