До 5000 лв глоба за партии, които не махнат навреме плакатите

  • 02 ноември 2015, 14:50
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5436031c8d7a7

Според заповед, издадена от изпълняващия длъжността кмет на община Велико Търново Снежана Данева-Иванова, в този период партиите, коалициите и инициативните комитети следва сами да отстранят материалите от местата, където са разположени. Индивидуалният административен акт е издаден на базата Закона за местното самоуправление и местната администрация и Изборния кодекс.


При неизпълнение на задължението Изборният кодекс е предвидил административна санкция – глоба в размер между 1000 и 5000 лева. Според нормативните изисквания тя се налага на лицата, представляващи партиите, коалициите и инициативните комитети.


Община Велико Търново ще следи строго дали разпоредбите на заповедта, касаещи премахването на агитационните материали, се спазват. Веднага след изтичането на седемдневния срок на територията на общината ще бъдат инициирани проверки.