Добричлии очакват по-голяма подкрепа от държавата

  • 07 септември 2014, 05:15
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a07af1805cb

Ще попречат ли наводненията сполетели Добрич на нормалното начало на учебната година, колко са учениците в общината и какви са щетите от водното бедствие - по тези и още въпроси разговаряме с кмета на града Детелина Николова.

- Г-жо Николова, готова ли е Община Добрич за новата учебна година? Има ли още учебни заведения, в които ремонтите продължават?


Като цяло ремонтите във всички училища и детски градини са приключени. Продължават ремонтите само в пострадалите от наводнението сгради: ученическият стол в Хуманитарна гимназия "Св. Кирил и Методий", който ще бъде завършен преди началото на учебната година; кухненските блокове и парокотелните инсталации на ЦДГ № 23 и ЦДГ №24. Всички реконструкции в детските градини ще приключат до 15 септември.
 В училищата са извършени ремонти на отоплителни инсталации, на физкултурни салони, санитарни възли, хидроизолация на покриви, подмяна на дограма и подови настилки и бояджийски ремонти на стойност над 360 000 лв. В общинските училища и ЦДГ са създадени нормални санитарни и хигиенни условия за безопасно обучение и възпитание. Закупени са и са доставени навреме необходимите учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас и за подготвителните групи от детските градини на стойност над 560 хиляди лева.


Като кмет на Добрич изказвам своята благодарност на всички училищни ръководства, педагози, служители, родители за проявеното съпричастие в решаване на основната ни задача - добричките деца да се обучават и възпитават в добри и качествени условия.


- Как се справя Общината със щетите от наводненията?


Такова опустошително бедствие не е сполетявало Добрич от 1949 г. насам. По последни данни имаме много пострадали семейства и домакинства, щетите, на които продължаваме да изчисляваме. Правим всичко възможно да помагаме на нашите съграждани. Създадохме кризисен център, в който десетина дни пребиваха повече от 150 души, нуждаещи се от подслон и храна. Някои от тях настанихме в приюта към храм "Света Троица".По мое разпореждане общинското дружество "Жилфонд инвест" осъществи пълна проверка на инсталациите, подготви и оборудва общинските жилища - тип боксониери, в които настанихме най - засегнатите граждани.
Имаме подадени 740 заявления за нанесени щети след наводнението. След направените обходи и съставени констативни протоколи от назначените комисии се установиха 16 срутени сгради, 28 опасни, 25 сгради за укрепване, а за 20 сгради няма окончателно становище на инженер - конструктори. Сред общинските обекти пострадали при наводнението са много улици, 2 детски градини, 1 детска ясла, 5 училища, ДКЦ II, както и обекти, които са недвижими културни ценности - къщата - музей "Адриана Будевска" и къщата на Вида и Димитър Василеви. Освен това от наводнението пострада и съществуващата бетонова корекция на коритото на река Добричка и дере "Сердика" с прилежащите водостоци. Пострадаха и мостови съоръжения, центровете за настаняване от семеен тип и клуб на пенсионера. Изготвени са количествено - стойностни сметки за възстановителните строително - монтажни работи за обектите общинска собственост. Както сами забелязвате имаме много обекти, които пострадаха сериозно при наводнението.


- Какви мерки е предприела община Добрич, за да подпомогне пострадалите от наводнението граждани?


Предприехме редица действия и мерки за подпомагане на пострадалите граждани, свързани както с административните услуги, така и с безплатно извозване на всички отпадъци до депото от почистване на жилищните сгради. По мое предложение общинският съвет одобри издаването служебно на необходимите документи по смисъла на ЗУТ за засегнатите имоти, за които има издадени заповеди за реконструкция или събаряне. Нещо повече, по моя инициатива Регионалните колегии на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране разработиха и направиха дарение на два повтарящи се проекта на къщи с площ 40,8 м2 и 51,3 м2 , които са в помощ на нуждаещите се. Те включват архитектурен и конструктивен план, както и проект за ел. и ВиК инсталации. Община град Добрич прие на Експертен съвет типовите проекти. Гражданите ще заплащат за тях в офиса на Камарата само цената за окомплектоване на необходимата документация, което няма да надхвърля 70.00 лв. за комплект. На база на този проект Община град Добрич ще издава разрешения за строеж по служебен път. Ще предприемем и друга стъпка, ще осводим засегнатите граждани от заплащане на такса смет за тази година. По този начин се надявам, че ще облекчим и ще съдействаме на нашите съграждани.
Що се отнася до дарителските кампании, с националните и областни съвети на БЧК работим в пълен синхрон, за да можем да разпределим всички получени дарения и те да стигнат най - бързо до хората.


Създадохме Обществен съвет, който след решение на Националния съвет на БЧК разпредели сумата от 449 000 лева от дарителската кампания на засегнатите граждани. Предстои разпределението и на другите получени дарения. Фондация "Помощ за благотворителността в България" преведе на община Добрич 442 500 лв, събрани от дарителски кампании за пострадалите от града. От тези средства по 2 500 лв. ще бъдат разпределени на 75 семейства, а още 170 домакинства ще получат по 1 500 лв. Разпределението на даренията се прави от фондацията въз основа на данните, подадени от БЧК и по критерии, определени от Обществения съвет.


Всичко това е труден процес, защото хората имат големи очаквания и надежди. Тук е мястото да отбележа, че добричлии очакват по-голяма подкрепа от държавата. Смятам, че на този етап направихме всичко необходимо, за да могат нашите съграждани да продължат нормално живота си.


- Колко първокласници ще прекрачат училищния праг за първи път тази година?


През учебната 2014/2015 година в първи клас ще постъпят 865 ученици в 40 паралелки. През миналата година бяха 863 първокласници в 39 паралелки.


- Какъв е броят на учениците в общинските училища през учебната 2014/2015?


В общинските училища ще се обучават над 8500 ученика в 359 паралелки и групи. План - приема на ученици след завършен седми клас и след завършено основно образование в общинските училища не е изцяло изпълнен. Не са разкрити една паралелка след завършен 7 клас и 2 паралелки след завършено основно образование.


- Колко са децата в детските градини?


- Тази година целодневните детски градини ще посрещнат за първи път 2359 деца в 92 групи.