Добромир Добрев: За кметствата и читалищата в общината са осигурени дърва

  • 29 ноември 2014, 16:29
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 547c1faed0e8b

Инж. Добромир Добрев е номиниран в конкурса „Кмет на месеца” за ноевмри, на тема „Подготовка за предизвикателствата на зимата”. В Общината вече е изготвен организационен план за снегопочистване на улиците, като те са категоризирани в три групи според степента на важност. Уличната мрежа ще се почиства със 7 снегорина. При необходимост снегопочистващата фирма ще сключва договори за наемане и ползване на допълнителна снегопочистваща техника. Община Горна Оряховица ще посрещне зимата с 300 тона пясък и 200 тона сол. През зимния период общинска администрация няма да издава разрешителни за прокопаване на улици и тротоари, освен при аварийни случаи. Служители на общината ще контролират тротоарите и улиците да са почистени от строителни материали.


- Инж. Добрев, как приемате номинацията си в конкурса „Кмет на месеца” с темата „Подготовката за предизвикателствата през зимата”?


И преди съм казвал, че това е едно благородно състезание между кметовете. Така успяваме „да си сверим часовниците”, да видим как различните общини по даден въпрос и съответно да си обменяме добри практики. Що се касае до предизвикателствата на зимата, то бих могъл да кажа, че с добър екип и с добра координация със снегопочистващата фирма успяваме да се справим с тях. Но нека да не забравяме, че това е природа и тя винаги може да ни изненада. В Общината сме направили добра организация за зимния период и това е много важно, защото в тежки ситуации именно добрата координация и организация помагат за бързо и адекватно овладяване на положението.


- Какви трудности срещнахте в процеса на подготовка на Горна Оряховица за зимния сезон?


- Трудностите бяха основно свързани с техниката, тъй като на някои от обектите, в рамките на различни проекти се използват същите машини. Наложи се много бързо да се преоборудват и да се подготвят за снегопочистване. Все по-малко са и фирмите, които са съгласни да се ангажират със снегопочистването. По-трудно е през зимния период с техниката, повече се чупи, при ниските температури машините палят по-трудно и други проблеми от това естество. Но каквато и подготовка да е направена, винаги може да сe появи рискова ситуация.


- Подсигурени ли са социално слабите групи от населението с материали за огрев и други помощи?


- Всички кметства, пенсионерски клубове и читалища в общината са подсигурени с дърва за огрев. Ако получим сигнал от някой от кметовете, че някъде има нужда от помощ, намираме начини да помогнем с каквото е необходимо – храна, дърва, други помощи. Справяме се отново с добра комуникация между организации, институции, фирми.


- Кои населени места в общината могат да се окажат рискови при лоши метеорологични условия?


- Най-рискови са отдалечените от общинския център населени места. Те са и на по-високо надморско равнище. Там минават и третокласни пътища, които са и тесни и срещаме трудности при почистването, тъй като те са ангажимент на АПИ. При такива затруднения имаме добро взаимодействие с арендаторите, които осигуряват необходимата техника, за да се почистят пътищата. До сега не сме имали бедстващи селища. Винаги имаме по 2-3 варианта за реакция в трудни ситуации.


- Одобрявате ли идеята общините да поделят разходите за почистване на пътищата от Републиканската пътна мрежа с АПИ 


- Към момента ангажимент за ІІ и ІІІ клас пътищата са на АПИ, а те са важни пътни артерии в населените места. Ако те не са почистени, няма как да се почистят и останалите, защото най-напред се започва точно с най-важните пътища. Смятам, че ангажиментът за това почистване трябва да се върне на общините, като същевременно се увеличи финансовия им ресурс за това. Прехвърлянето на отговорности не е хубаво и не е коректно спрямо гражданите. Почистването на машините на АПИ, от табела до табела и преминаването им през населените места с вдигнати гребла дразни хората, а негативите ги отнасят общините. Този въпрос трябва да се реши кардинално.