Доц. Дерижан: Кариерата започва още в клас

  • 28 август 2020, 12:33
  • Default profile Автор Мария Димитрова
Medium %d0%b4%d0%be%d1%86. %d0%94%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%bd

KMETA.bg стартира национална кампания "Моята професия, моето бъдеще", чиято цел е да подпомогне развитието на българския бизнес и да даде рамо на талантливите млади хора да бъдат открити от най-подходящия за тях работодател. Инициативата започна на 11 май в партньорство с 29 утвърдени родни университета, 9 големи компании, а патрон е Министерството на труда и социалната политика. Кои са най-желаните професии/специалности от студентите за реализация на пазара? Какво търсят младите в бъдещия си работодател/фирма? Отговорите на тези и още въпроси научихме от доц. д-р Ицка Дерижан – заместник-ректор "Образователни дейности" на Югозападния университет "Неофит Рилски". 

- Кои са най-желаните професии/специалности от студентите за реализация на пазара?

- Хубавото е, че в последните години при младите хора се наблюдава тенденция към рационален избор на професия, т.е. те имат конкретни очаквания каква всъщност е перспективата им откъм реализация, кариерно развитие, заплащане. В този смисъл изборът им на професия / специалност се определя не само от емоционалното им отношение, но и от реалните възможности, които биха имали след завършването на образованието си. Тази година по време на кандидатстудентската кампания ние наблюдаваме засилен интерес към педагогическите направления – предучилищна и начална педагогика, педагогика на обучението по различни учебни предмети, традиционно към правото, спорт, кинезитерапия, логопедия, медицински сестри и др. Както се вижда, младите хора правят информиран избор – проучват търсенето на пазара на труда, запознават се с учебните планове и квалификационните характеристики, преди да изберат своята специалност. Така, че след 4 – 5 години на пазара на труда ще има достатъчно много специалисти от тези области.

- Колко е привлекателна работата в сферата на дигиталните и информационните технологии?

- Разбира се, във века на IT технологиите, в едно общество с нарастващо присъствие на дигитални и информационни ресурси и услуги, получавани по електронен път, търсенето на специалисти от тази сфера расте и прогнозите са към увеличаване на техния относителен дял в системата от професии. Нещо повече, прогнозно ще се увеличава търсенето на IT специалисти не само в тясно специализираните сфери, но в интегриране с всички останали професии.

- Колко е важно университетът да осигурява практика на младите кадри в реална бизнес среда, преди да започнат работа в дадена компания?

- Жизнено важно! Абсолютно задължително! Без друго обществото изчаква около 20 – 25 години, докато един човек се влее в пазара на труда, преминавайки през системата на общообразователна и специализирана подготовка. Според мен ние трябва спешно да предприемем мерки да изпълним с конкретика професионалната подготовка на младия човек. Кариерното развитие на бъдещия специалист трябва да започне още от училищната скамейка и да достигне най-високата си мотивация в университета. Отмина времето на девизи като „Учи, за да не работиш“ и „Да завърша, пък после ще мисля“. Бизнесът не чака и не обезпечава ресурс за учене и доучване.

– Какво търсят младите в бъдещия си работодател/фирма?

- Колкото е странно, не винаги един млад човек има ясна представа и очаквания в бъдещата си работа или работодател. Когато сме разговаряли с млади специалисти, те често пъти посочват, че очакват добро заплащане, добро разбиране, зачитане. И нещо, което малко се учи в университетите - уважително отношение и етичност от страна на колегите си. Съвременният човек е особено чувствителен към достойнството си.

– Кои са качествата, които трябва да притежават висшистите, за да спечелят потенциалния си работодател?

- Това вече всеки работодател решава сам и обикновено го съобщава в обявата за работа. Но за да „спечелят“ работодателя си, младите хора трябва да се представят в най-добра светлина, да не забравят, че са на интервю за работа, т.е. да получат шанс да допринесат за организацията и за себе си. Харесва ми израза „Бъди PR на самия себе си“.

- С какво родният бизнес привлича младите за работа?

- На първо място с това, че човек може да работи там, където живее. Но с тенденциите за развитие на професиите в дигитална среда, за работа от къщи (Office at home), родният бизнес се изправя пред сериозно предизвикателство да се конкурира с фирми от чужбина, които предлагат по-добри условия на младите специалисти.

- Кои са на-големите предизвикателства, пред които се изправя новозавършилият студент след като излезе на трудовия пазар?

- Случва се да има разминаване между очакванията и на двете страни. Нека признаем, че в много случаи реалността в работата не удовлетворява новопостъпилия специалист. Причините могат да са най-различни – от липса на информация за условията на труд, заплащането, екипа, отношенията с ръководителя, до конкретната липса на професионални умения и компетентности за дадената работа. Да създаваш в университета една представа за работата си и да се включиш в реални трудови отношения, по 6 – 7 часа на ден, всеки ден, месец след месец, сблъсък на поколенията в екипа, е изпитание не само на уменията, но и на волята и на издръжливостта. Само едно е сигурно – в голямата борба на пазара на труда, победата е за по-младия.

Студенти пишат проекти до 31 август за "Моята професия, моето бъдеще"

 

Снимка: Личен архив