Дофинансират маломерни и слети паралелки с над 100 0000 лв.

  • 18 ноември 2020, 09:02
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%9f%d0%b0%d1%80%d0%b8 %d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0 %d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b5 %d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b8

Решение за съществуване и дофинасиране на маломерни и слети паралелки в девет училища в община Плевен прие Общинският съвет на своето последно заседание. Исканията до местния парламент бяха от директорите на: СУ "Анастасия Димитрова" - Плевен, СУ "Христо Ботев" -  гр. Славяново, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" - с. Ясен, НУ „Христо Ботев" - с. Дисевица, ОУ "Антон Страшимиров" - с. Бохот, Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий" - с. Търнене, ОУ "Васил Левски" - с. Беглеж, ОУ „Отец Паисий" - с. Опанец и Обединено училище "Христо Ботев" - с. Мечка.

Искането от СУ „Анастасия Димитрова" - Плевен е за сформиране на 5 маломерни самостоятелни паралелки. Общият брой на децата в училището от I до VII клас е 40, а от VIII до  XII клас - 81. Недостигът е от 21 деца.

Искането от СУ „Христо Ботев" в Славяново е за съществуване на 10 самостоятелни маломерни паралелки. Броят на ученици в I - VII клас в училището е 88 деца, като недостигът в I - VII клас е 30. Броят на децата в VIII - XII клас е 71, недостигът е 22 ученици.

Искането от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" - с. Ясен, е за сформиране на 2 маломерни слети и 3 самостоятелни маломерни паралелки. Броят на децата тук е 50, недостигът е 36 деца в I - VII клас.

Искането от НУ "Христо Ботев" - с. Дисевица, е за сформиране на 2 маломерни самостоятелни паралелки и 1 слята с деца над определения минимум. Броят на учениците в училището е 48, недостигът е 4 в I-II клас.

От ОУ "Антон Страшимиров" - с. Бохот, писмото е за сформиране на 3 слети маломерни паралелки и 1 самостоятелна маломерна паралелка. При брой ученици в училището 51, недостигът е от 17 деца в I - VII клас.

Искането от Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий" - с. Търнене, е за сформиране на 6 самостоятелни маломерни паралелки. Общо учениците в I - VII клас в училището са 127 и 53 в VIII - X клас. Недостигът е 5 деца.

Искането от ОУ "Васил Левски" - с. Беглеж, е за съществуването на 3 слети маломерни паралелки и 1 самостоятелна маломерна паралелка. Броят на децата е 32, недостигът е 36 ученика в I - VII клас.

Искането от ОУ „Отец Паисий" - с. Опанец, е за сформиране на 3 слети маломерни паралелки и 1 самостоятелна маломерна. Броят ученици в I - VII клас в училището е 39, като има недостиг от 29 деца в I - VII клас.

Последното искане е от Обединено училище "Христо Ботев" в с. Мечка. То е за сформиране на 7 маломерни самостоятелни паралелки. В училището учат общо 100 деца в I - VII клас и 43 в паралелките VIII - X клас. Посоченият недостиг е 11 ученици.

Общият размер на финансовите средства за обезпечаване на учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки и тяхното дофинансиране в посочените 9 учебни заведения за учебната 2020/2021 г. е в размер на 105 445.80 лв. Средствата ще бъдат предвидени в общинския бюджет за 2021 г.