Домашни санитари ще обслужват хора с увреждания

  • 22 януари 2013, 13:29
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a0cef2d1071

170 души са подали заявления за ползване на социални услуги в Стражица. Кандидатите да проект „Грижи в дома за независим и достоен живот в Община Стражица” са хора с увреждания, самотни възрастни, които не могат да се обслужват сами и деца с увреждания от града, както и от други 15 населени места.


Социалните услуги на нуждаещите се ще започнат да се предлагат от 19 февруари т.г. За целта ще бъдат наети 24 домашни санитари  /от тях 22-ма на осемчасов работен ден и 2-ма на 4-часов работен ден/, като заетите на осемчасов работен ден домашни санитари се очаква да получават основна заплата в размер на 360.00 лева.


По проекта ще заработи и създадено с решение на Общинския съвет Звено за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж. Други две щатни бройки се разкриват за администрирането му към звеното. Проектът бе спечелен от община Стражица по схемата „Помощ в дома” по ОП „Развитие на човешките ресурси” и е на стойност 167 633, 50 лева. Продължителността му е 12 месеца.


„Няма ограничения по отношение на броя на ползвателите, молби ще се приемат през целия период на проекта, като кандидатите се одобряват по методиката, изготвена от дирекция „Социално подпомагане”, обясни инж. Детелина Борисова, кмет на община Стражица.


В звеното ще се предоставят три типа почасови услуги. Първият вид услуга предвижда обслужване на битово ниво като: помощ за поддържане на личната хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги, придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и др.


Другият тип услуга ще включва помощ при социалното общуване като помощ при развлечения и занимания в дома, помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция, помощ при посещение на кино, театър и др. Третият тип услуга е с комунално-битов характер като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци и пр.  Лицата ползващи почасовите социални услуги, съгласно Закона за социално подпомагане, ще заплащат потребителска такса в размер на 0,26 лв. на час. Чрез този проект общината има за цел да осигури грижа и достоен живот на хората с частична или пълна невъзможност да се самообслужват, както и да разкрие  нови работни места в социалната сфера. Заетите на осемчасов работен ден домашни санитари се очаква да получават основна заплата в размер на 360.00 лева.