Древни находки водят гости в Мощанец

  • 11 ноември 2018, 16:01
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%90%d1%80%d1%85%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8 %d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f

Обект от късноримската и ранножелязната епохи е атракция за туристите в благоевградското село Мощанец. Селището се намира на надзаливна тераса на десния бряг на река Струма, над местността Бистраците. Основната част от структурите принадлежат на късноримската епоха (III-IV в.). През това време на дясната тераса на р. Струма и по склона нагоре се е развило значително по размери селище. В очертанията на магистралата попада част от него, както и част от прилежащия му некропол. От този период са проучени 9 сгради, 16 ями и вкопани съоръжения и 70 гроба. Всички те се ситуират в три отделни сектора на обекта, обособени топографски с оглед даденостите на терена.

В югоизточния са разположени най-ранните сгради и вкопани структури, които се отнасят към II-IV в. сл. Хр. В централния сектор, който е и най-полегатата и равнинна част на обекта, се локализират предимно сгради със стопански характер. Те са малко по-късни, от IV-V в. сл. Хр. В най-северозападния участък на обекта е разположен некрополът от III-IV в. сл. Хр., който е отделен от сградите с каменна оградна стена в линейна форма.

Разкритите зидове и помещения с добре запазени подови нива показват многократни преустройства и преграждания.Сградите са организирани в сложни, верижни комплекси, които са терасирани, съобразно наклона на терена. Запазеността на част от зидовете във височина до 1,10-1,20 м свидетелства за монументалността на проучените комплекси. За богатството на това селище говорят и податките за отводнителни съоръжения, както и многобройният археологически материал, открит в сградите. Последното се потвърждава от разнообразието на формите, украсата и вида на керамиката, останките от стъклени съдове и гривни, накитите – пръстени, фибули, обеци, инструменти, монети и др.

Некрополът е биритуален – трупоизгаряне (кремация) и трупополагане. Гробните съоръжения са неколко типа: обикновени гробни ями, ями покрити с тегули или каменни плочи, цисти. „Идват хора и от страната, и от чужбина, за да разгледат тази историческа находка”, твърдят местните хора.


Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за февруари на тема "Трифон Зарезан" ТУК!