Дунав - реката, която свързва 80 милиона души в 3000 км

  • 29 юни 2019, 09:42
  • Default profile Автор Цвета Иванова
Medium %d0%94%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%b2

Днес е денят на река Дунав – големият воден път на Европа. Честват го крайречните страни от  Германия до Украйна. Реката тече през 18 държави и представлява най-големият интернационален речен басейн в света. Дунав е всичко за тези, които живеят по бреговете му – в миналото – храна, днес - икономика, туристически маршрут, извор на прохлада и забавление. Ако се експлоатира разумно, от реката може да се определя бъдещето на градовете, възникнали от древността до нея. България има много такива градове – Видин, Лом, Свищов, Русе.

Дунав извира от Германия и тече по протежение на 2870 км, за да се влее в Черно море. По бреговете му живеят 83 млн. души, които имат различни  езици, култури, история. Но за всички реката е източник на живот, енергия, път за транспорт, местообитание на много растителни и животински видове.

Значенито на реката е оценено отдавна, но едва през 2004 година международната комисия за опазване на река Дунав определя 29 юни като нейн ден. Оттогава досега той се чества  във всички страни от дунавския басейн. С този ден се цели засилване на вниманието към опазването и чистотата на реката. Отчитайки значението и Европейският съюз прие известната Дунавска стратегия за развитие на басейна. Чрез нея се реализират проекти за усъвършенстване на водния път, за по-ефективното му използване, за възстановяване на влажните зони, за опазване на водата от замърсявания.

Денят 29 юни кара жителите на крайречните държави да се усетят като членове на една общност, да осъзнаят, че реката е естествената и историческа връзка межуд народите на Европа. И да се научат да я ценят и опазват. Не случайно в някои дунавски страни отбелязват деня на Дунав като река – мост към бъдещето им. България също се включва активно в отбелязването на деня. В селищата край реката днес е празник – подреждат се изложби, четат се стихове и разкази, вият се хора, вихри се веселие. И всичко това заради нашият син Дунав...