Държавата трябва да реши проблема със спрените евросредства

  • 04 юли 2014, 05:05
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a499250bf2e

Последните седмици се оказаха доста нагорещени за общините. Пред тях надвисна въпросът как да се справят със спрените пари по европейски програми, с щетите от наводненията, с новата методика за изчисляване на такса смет, така че тя наистина да е в полза на гражданите, общини и бизнес, а не в техен ощърб, каквито опасения се появиха.


Не на последно място идва и оставката на сегашното правителство и назначаването на служебен кабинет. Как се справят общините в тази ситуация


По този и още въпроси, потърсихме кмета на Ловеч Минчо Казанджиев. Той е известен с активната си позиция. Още при обсъждането на новия регламент за сметосъбиране, Казанджиев изрази опасения за прилагането на тази методика. Макар и издигнат за кмет на Ловеч от БСП, Казанджиев не пести критики към ръководството на партията. След изборите за Европейски парламент той заяви, че Сергей Станишев и националното ръководство трябва да поемат своята отговорност за краха на БСП, а тя обикновено се поема с оставка.


- Г-н Казанджиев, новият регламент за изчисляване на такса смет предложен от Министерство на финансите предизвика оживени дискусии. Как ще повлия той граждани, Общини и бизнес?


- Този регламент е сериозно обсъждан между Министерство на финансите, Национална агенция по приходите, Националното сдружение на общините и работодателските организации. Така че въпреки всички трудни разговори, които бяха проведени, искам да изкажа и моята благодарност и тази на Националното сдружение на общините за помощта, която получихме най-вече от Министерството на финансите, за проявеното разбиране от тяхна страна.


Този регламент, който се приема е един общ материал. Обсъден с интересите на всички страни, ако щете и с компромиси от всички страни, за да се вземе едно общо решение.


- В скорошно интервю, обаче, изразихте опасения относно прилагането на този регламент, в какво се състоят те?


- Проблемът с тази нова методика е, че тя е съвършено различна от досегашния начин на определяне на таксата. От друга страна е свързано с начина на сметосъбиране и сметоизвозване, ако щете и с начина на поддържане на чистотата от всички нас, както от общинските администрации, които са отговорни за поддържане на чистотата, така и от гражданите и от фирмите, които би трябвало да поддържат по-чисти районите около себе си и да изхвърлят само тези отпадъци в съдовете за битови отпадъци, за които са предназначени, тоест да няма растителни и строителни отпадъци.


Това налага една по-широка разяснителна работа сред населението най-вече, защото във фирмите има някакъв изграден ред и по-широко обществено обсъждане за всички тях относно механизмите относно механизмите и начините на прилагане на такса битови отпадъци. Това е проблемът, нямаме необходимото време, тъй като ние трябва да приемем размера на такса смет до края на годината.


Нямаме време всичките тези неща да ги изпълним дотогава, т.е. нека да не прилагаме принципа по най-бързия начин, да се решат тези неща, защото има една стара поговорката: "Бързата кучка слепи ги ражда"


- Как се отразява на Община Ловеч спирането на парите по оперативна програма "Околна среда" за страната ни?


- Няма община, която да е щастлива от спиране на плащанията. Още повече, че ние сме длъжни, съгласно договорите, които сме сключили с нашите контрагенти, със фирмите-изпълнители, да си правим нашите плащания към тях. Тези проблеми като спиране на парите, са проблеми натрупани в годините. Не са само от последната година. Това са неща, които се знаеха предходните години.


Така или иначе това се случи, не е приятно за всички нас и аз се надявам и съм сигурен, че държавата ще намери адекватно решение на този проблем. Доколкото знам разговори се водят в тази насока. В момента общината покрива средствата, които не достигат от собствения си бюджет, това правят и останалите общини, но това не може да става до безкрай.


- Какво е състоянието на язовирите в Ловешка област, преди време се появи информация, че 5 от тях са опасни?


- Специално за Ловешка община, по препоръка на Гражданска защита и на областния управител, ние трябва да обърнем по-сериозно внимание на три от язовирите, макар че наблюдаваме всички наши язовири.


Няма рискове на този етап за населението от преливане на язовири, скъсване на язовирни стени и т. н. Още повече в последните години ние направихме няколко сериозни ремонта на опасните язовири на територията на Общината със субсидия, която ни беше предоставена целово за ремонта им от държавата. Така че проблем с язовирите няма.


Проблемите са преди всичко коритата на реките, на деретата. Те създават неприятности за голямата част от населените места, особено тези от тях, които са по-близко до Балкана. Там трябва да търсим подкрепа и от държавата, за да можем да ги изчистим и да не се стига до такива трагедии, както се случи в някои общини при последните наводнения.


- Как ще се отрази оставката на правителството и назначаването на служебно такова на дейността на общините?


- Всяко едно сътресение в държавната администрация дава своите негативни отражение, но като цяло аз смятам, че няма да има чак толкова сериозно отражение. Тъй като ние имаме приет бюджет, той като цяло се изпълнява. Държавата е стабилна.


Виждате, че въпреки някои опити, се оказа, че и банките са стабилни. Така че, да, при всички случаи ще има някакво отражение, но то няма да бъде толкова драстично като преди 16 години.


- Как оценявате решението на лидера на БСП Сергей Станишев да не се отказва от депутатското място в Европейския парламент, каквото намерение беше заявил?


- Вижте, аз съм свикнал, когато обещая нещо да го изпълнявам, това е моят коментар.