Държавните високопланински пасища трябва да станат общински

  • 17 юни 2014, 04:08
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5395bf31ae75d

Порталът на българските общини Kmeta.bg даде старт на четвъртото издание на конкурса "Кмет на месеца", а през юни избрахме темата "Земеделие".


Номинирахме кмета на Баните Райчо Данаилов заради мисията му за подобряване на местната икономика и създаване на нови работни места и усилията му, насочени към развитието на земеделието.


Традиционно екипът на Kmeta.bg търси за коментар номинираните градоначалници, за да разкажат повече за дейността си.


- Г-н Данаилов, Вие сте един от номинираните управници в класацията "Кмет на месеца". Как приемате номинацията си?


- Приемам я нормално, но е хубаво, че работата на кметовете не остава незабелязана.


- Кои и колко на брой са проектите, които община Баните реализира с цел насърчаване на земеделието?


- В Баните не се проявява достатъчно интерес по използване възможностите на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) по отношение на земеделието. По мярка "Агроекология" на ПРСР за отглеждане на застрашени породи участват осем земеделски производители от общината.


Засилва се интересът и на фермери, желаещи да отглеждат овощни култури, и за кандидатстване за подпомагане по съответната мярка. Има известен интерес и по мярката за "Млад фермер", а 693 са заявленията за подпомагане по директни плащания на земеделски производители за кампания 2014 г.


В областта на туризма по Програмата за развитие на селските райони са кандидатствали шест предприемачи - за изграждане на туристически бази, които са завършени и функционират. Тъй като в община Баните, благодарение на наличието на минерална вода, има идеални условия за развитие на туризма, общината е изпълнила единадесет проекта по ПРСР. Те преди всичко са свързани с подобряване на инфраструктурата на територията на общината - пътища, водоснабдителни обекти, канализации и екопътеки.


Положителното е, че община Баните, заедно с общините Чепеларе и Лъки, участва в Местна инициативна група "Преспа", която привлича достатъчно средства за бизнеса и за инфраструктурни обекти на територията на общината. Това са проектите, с които общината и земеделските производители работят в областта на селското стопанство и за развитието на населените места, попадащи по Програмата за развитие на селските райони.


- Смятате ли, че това е достатъчно?


- В никакъв случай не е достатъчно, защото хората в тези райони все още живеят в мизерия. В тази връзка по линия на Асоциацията за развитие на планинските общини през втората половина на 2013 г. беше проведен форум в Пампорово. В него участва и Явор Гечев - зам.-министър на Министерството на земеделието и храните, и други специалисти. Тогава бяха обсъдени възможностите за по-осезателна помощ в тези региони през новия програмен период 2014 - 2020 г.


В началото на април 2014 г. представители от ръководството на Асоциацията за развитие на планинските общини бяха в Брюксел. Там се състоя среща г-н Дачиан Чолош, Еврокомисар по земеделието, във връзка с по-специалното отношение на регионите от планинските общини.


В тази среща бяхме подкрепени и от Европейската асоциация на планинските общини. В резултат на това, в новия проект на Програмата за развитие на селските райони, който е в процес на съгласуване с Европейската комисия, са заложени теми и въпроси, които касаят специално развитието на планинските общини.


В началото на месец септември Европейската асоциация за развитие на планинските общини ще проведе изнесено заседание в България, по-конкретно в Банско, на което ще бъдат поканени и нашите евродепутати, за да търсим по-нататъшно решаване на всички проблеми, касаещи планинското земеделие и това да се случи колкото се може по-скоро.


- Как може държавата да подпомогне производителите - кои са най-спешните мерки, които могат да бъдат предприети?


- Основните проблеми на земеделието в планинските общини могат да се решат със съвсем конкретна помощ - държавните високопланински пасища. Те са държавна собственост, а би трябвало да се предоставят за стопанисване на общините. Те най-добре познават проблемите на животновъдите на всяка една териториална единица, а не както се случваше досега - държавата предоставя сериозни площи, минимум от 500 дка на фирми, които нямат нищо общо с отглеждане на животни, но получават субсидии за ползване на тези пасища.


На следващо място, субсидията не би следвало да се дава на бройка животно, а на количество произведено мляко и месо, по какъвто пилотен проект има идея министерството да работи с областите Смолян и Разград, в това число и община Баните, и това е справедливият начин, за да може всеки, който отглежда животни, макар и една крава, а не както до сега три, да може да получава субсидия.


- За колко домакинства в общината земеделието е основен поминък? Насърчава ли и как общината повече хора да се занимават със земеделие?


- В община Баните за 600 домакинства земеделието се явява основен поминък. Общината насърчава хората да се занимават със земеделие преди всичко със своята разяснителна работа (всяка година в периода от месец февруари до края на месец март) по ПРСР за развитие на земеделието.


Пасища и ливади се предоставят единствено на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни. Хубаво е и държавата да се поучи от този опит, въпреки, че в настоящия етап има законови промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, въпросът е как ще се изпълнява.


Мисля, че общините сериозно трябва да се замислим за подпомагане на всички онези хора, които желаят да се занимават със земеделие. Да се помогне с разработката на конкретни проекти, за да може да се привлекат повече средства в изоставените планински райони и да се опитаме по този начин да спрем миграцията, а по възможност и да върнем хората, които са напуснали територията ни. Моята задача като кмет до края на мандата ще бъде насочена точно в тази посока. Силно се надявам да успея.


 *Гласувайте в конкурса "Кмет на месеца" на www.kmet.kmeta.bg