Дървопреработвателните предприятия с електронни дневници от догодина

  • 10 ноември 2016, 20:26
  • Default profile Автор Димитър Лазаров
Medium whatsapp image 2016 11 10 at 17.14.073

whatsapp-image-2016-11-10-at-17-14-072

Електронен дневник ще трябва да притежават от началото на 2017 година всички предприятия за дървесина в България, обяви в Русе министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Тя лично представи край Дунав внедрения електронен дневник, който е последен елемент от системата за независимо електронно проследяване и отчитане на дървесината от горите до крайните преработватели. Дневникът вече работи тестово в русенско предприятие и още в няколко фирми в България, като целта е да се отстранят евентуални слабости в системата. Идеята е така правителството да контролира изцяло дърводобива.

"С електронната система вече можем да кажем, че на практика два пъти увеличихме капацитета си за контрол върху добива и извозването на дървесина, с помощта на активното гражданско общество", обясни Десислава Танева.

whatsapp-image-2016-11-10-at-17-14-071

Електронният дневник ще бъде възможен за изтегляне от интернет- страницата на Изпълнителната агенция по горите и внедрен в обектите напълно безплатно, като безвъзмездно ще бъдат обучени и служителите, които ще работят с модула. Той ще представлява улеснение и за самите собственици на предприятия, които също ще могат да осъществяват контрол. Общо 4099 са регистрираните обекти в България, в които се преработва дървесина. Според собственика на русенксото преработвателно предприятие за дървесина "Гораинвест" , около 2000-3000 лева му е струвало въвеждането на GPS-система и видеонаблюдение, което обаче е от голяма полза за осъществяването на контрол.